MENU

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Je wilt van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld van het College van Burgemeester en Wethouders, een Minister of een Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie informatie, maar je krijgt deze niet. Wat nu te doen? 

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dient een bestuursorgaan desgevraagd informatie, vastgelegd in documenten, over een bestuursrechtelijke aangelegenheid te verstrekken. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wet openbaarheid van bestuur of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Wat kunnen onze bestuursrechtadvocaten voor jou betekenen?

Wij adviseren je graag of en hoe je de door jouw gewenste overheidsinformatie kunt verkrijgen. Wij kunnen voor je een bezwaarschrift indienen of na een negatieve beslissing op jouw bezwaarschrift een procedure bij de bestuursrechter starten. We doen er alles aan om de door jouw gewenste informatie alsnog boven tafel te krijgen.

© 2022 RWV