MENU

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U wilt van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld van het College van Burgemeester en Wethouders, een Minister of een Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie informatie, maar u krijgt deze niet.
Wat nu te doen? 

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dient een bestuursorgaan desgevraagd informatie, vastgelegd in documenten, over een bestuursrechtelijke aangelegenheid te verstrekken. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wet openbaarheid van bestuur of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Wij adviseren u graag of en hoe u de door u gewenste overheidinformatie kunt verkrijgen.
Wij kunnen voor u een bezwaarschrift indienen of na een negatieve beslissing op uw bezwaarschrift een procedure bij de bestuursrechter starten. We doen er alles aan om de door u gewenste informatie alsnog boven tafel te krijgen.

© 2022 RWV