MENU

Loonsomschade

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Op het moment dat je werknemer arbeidsongeschikt raakt, ben je als werkgever in beginsel verplicht om het loon voor tenminste 70% door te betalen voor een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast zul je je als werkgever moeten inzetten om je werknemer weer zo snel mogelijk te laten re-integreren in je organisatie. 

Verhaal van (netto) loonsomschade op aansprakelijke derde

Is je werknemer arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een ander, dan kun je de (netto) loonschade die je lijdt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij. Hetzelfde geldt voor de kosten van re-integratie.

Wat te doen en wat kunnen wij voor jou betekenen?

De eerste stap is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Daarna kan de schade worden verhaald op de aansprakelijke derde. Het is daarbij mogelijk dat onze letselschadespecialisten ook namens je werknemer zijn of haar persoonlijke letselschade verhalen bij de schadeveroorzaker. Zo vangen we twee vliegen in een klap. We ontlasten niet alleen jou als werkgever, ook je werknemer wordt direct dit vaak emotioneel belastende traject uit handen genomen. Op die manier kan je werknemer zich focussen op zijn of haar herstel en re-integratie.

© 2022 RWV