MENU

Loonsomschade

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Op het moment dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, bent u als werkgever in beginsel verplicht om het loon voor tenminste 70% door te betalen voor een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast zult u zich als werkgever moet inzetten om uw werknemer weer zo snel mogelijk te laten re-integreren in uw organisatie. 

Verhaal van (netto) loonsomschade op aansprakelijke derde

Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een ander, dan kunt u de (netto) loonschade die u lijdt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij. Hetzelfde geldt voor de kosten van re-integratie.

Wat te doen en wat kunnen wij voor u betekenen?

De eerste stap is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Daarna kan de schade worden verhaald  op de aansprakelijke derde. Het is daarbij mogelijk dat de letselschadespecialisten van RWV Advocaten ook namens uw werknemer zijn of haar persoonlijke letselschade verhalen bij de schadeveroorzaker. Zo vangen we twee vliegen in een klap. We ontlasten niet alleen u, ook  uw werknemer wordt direct dit vaak emotioneel belastende traject uit handen genomen. Op die manier kan uw werknemer zich focussen op zijn of haar herstel en re-integratie.

© 2021 RWV