MENU

Privacy & personeel

Sinds de invoering van de AVG mag u als werkgever niet meer persoonsgegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is. Ook bent u als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier en moet u als werkgever altijd beschikken over een van de in de AVG genoemde grondslagen om te mogen verwerken. Daarnaast moet u de gegevens passend beveiligen en heeft u een informatieplicht richting uw werknemers. 

En hoe zit het met de gegevensverwerking van zieke werknemers? 

Gegevens over de gezondheid van de werknemer zijn zeer privacygevoelig en worden daarom extra beschermd onder de AVG. Dit heeft tot gevolg dat u als werkgever niet alles mag vragen aan een zieke werknemer en de bedrijfsarts niet zomaar alle (gezondheids)gegevens met u mag delen. Ook geldt er een informatieverplichting richting de zieke werknemer, gelden er gebruikelijke bewaartermijnen en heeft de zieke werknemer op basis van de AVG verschillende rechten.

Monitort u uw personeel?

Bij het monitoren van personeel worden ontzettend veel verschillende persoonsgegevens verwerkt. Dit brengt met zich mee dat bij het verwerken van die gegevens rekening moet worden gehouden met de regels uit de AVG. 

Wat betekent de AVG voor het sollicitatieproces?

Tijdens het sollicitatieproces worden vaak meerdere persoonsgegevens verzameld. Uiteraard via de door de sollicitanten zelf opgestuurde sollicitatiebrieven en cv’s, maar dit gebeurt ook op andere manieren. Hoe vaak worden sollicitanten niet gescreend, worden er aantekeningen gemaakt tijdens de sollicitatiegesprekken en vinden er keuringen of assessments plaats? Wat mag u wel en wat mag u niet vastleggen en wat zijn de bewaartermijnen?

© 2022 RWV