MENU

Gegevensverwerking van personeel

U verwerkt als werkgever persoonsgegevens van uw werknemers. Vaak verwerkt u  zelfs meer gegevens dan u in eerste instantie denkt. 

Wanneer verwerkt u persoonsgegevens van uw werknemers? 

Verwerking van persoonsgegevens vindt uiteraard plaats tijdens het voeren van een loon- en personeelsadministratie. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan het verwerken van NAW-gegevens, bankrekeningnummers, identiteitsbewijzen en contact- en salarisgegevens van werknemers. 

Ook in andere situaties komt het verwerken van persoonsgegevens van werknemers veelvuldig voor, zoals:

  • het plaatsen van informatie en/of foto over de werknemer in het smoelenboek, op de website of op visitekaartjes;
  • het maken van bewakingsbeelden op en/of rondom de werkplek;
  • het opnemen van telefoongesprekken en/of chatberichten;
  • het bijhouden van tracking- of locatiegegevens van bedrijfsauto’s en/of apparatuur;
  • het controleren, bijhouden of analyseren van het gebruik van internet- en/of e-mailverkeer door werknemers. 

Waar moet u als werkgever rekening mee houden?

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor het verwerken van deze persoonsgegevens vastgelegd. De AVG geldt in de gehele Europese Unie en iedere organisatie dient aan de bepalingen in de AVG te voldoen. 

Zo mag u als werkgever bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier, moet u als werkgever altijd beschikken over een van de in de AVG genoemde grondslagen om te mogen verwerken, moet u de gegevens passend beveiligen en heeft u een informatieplicht richting uw werknemers. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uiteraard helpen wij u graag om ervoor te zorgen dat u ook voor wat betreft de gegevensverwerking ten aanzien van uw werknemers voldoet aan de regels uit de AVG. Heeft u ondersteuning nodig, neem dan gerust contact op met een van onze AVG-specialisten. 

© 2022 RWV