MENU

Gegevensverwerking van personeel

Je verwerkt als werkgever persoonsgegevens van jouw werknemers. Vaak verwerk je  zelfs meer gegevens dan je in eerste instantie denkt. 

Wanneer verwerk je persoonsgegevens van jouw werknemers? 

Verwerking van persoonsgegevens vindt uiteraard plaats tijdens het voeren van een loon- en personeelsadministratie. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan het verwerken van NAW-gegevens, bankrekeningnummers, identiteitsbewijzen en contact- en salarisgegevens van werknemers. 

Ook in andere situaties komt het verwerken van persoonsgegevens van werknemers veelvuldig voor, zoals:

  • het plaatsen van informatie en/of foto over de werknemer in het smoelenboek, op de website of op visitekaartjes;
  • het maken van bewakingsbeelden op en/of rondom de werkplek;
  • het opnemen van telefoongesprekken en/of chatberichten;
  • het bijhouden van tracking- of locatiegegevens van bedrijfsauto’s en/of apparatuur;
  • het controleren, bijhouden of analyseren van het gebruik van internet- en/of e-mailverkeer door werknemers. 

Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor het verwerken van deze persoonsgegevens vastgelegd. De AVG geldt in de gehele Europese Unie en iedere organisatie dient aan de bepalingen in de AVG te voldoen. 

Zo mag je als werkgever bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is. Ben je als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier. Moet je als werkgever altijd beschikken over een van de in de AVG genoemde grondslagen om te mogen verwerken. Moet je de gegevens passend beveiligen en heb je een informatieplicht richting jouw werknemers. 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Uiteraard helpen wij je graag om ervoor te zorgen dat je ook voor wat betreft de gegevensverwerking ten aanzien van jouw werknemers voldoet aan de regels uit de AVG. Heb je ondersteuning nodig, neem dan gerust contact op met een van onze AVG-specialisten. 

© 2022 RWV