MENU

Het sollicitatieproces en de AVG

Wat betekent de AVG voor het sollicitatieproces? Tijdens het sollicitatieproces worden vaak meerdere persoonsgegevens verzameld. Uiteraard via de door de sollicitanten zelf opgestuurde sollicitatiebrieven en cv’s, maar dit gebeurt ook op andere manieren. Hoe vaak worden sollicitanten niet gescreend, worden er aantekeningen gemaakt tijdens de sollicitatiegesprekken en vinden er keuringen of assessments plaats?   

Het verzamelen van die persoonsgegevens houdt een verwerking in het kader van de AVG in. Dit brengt met zich mee dat ook ten aanzien van het verzamelen en het uiteindelijk bewaren van die gegevens rekening moet worden gehouden met de regels uit de AVG. Zo geldt aldus een informatieverplichting richting de sollicitanten. Ons advies is om hiertoe een privacyverklaring voor sollicitanten op te stellen. Tevens gelden er gebruikelijke bewaartermijnen, mogen niet zo maar alle gegevens worden verzameld en hebben ook sollicitanten op basis van de AVG meerdere rechten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wil je meer weten over welke gegevens je wel of niet mag verzamelen van de sollicitanten, vraag je je af hoelang je deze gegevens mag bewaren, wil je hulp bij het opstellen van een privacyverklaring voor sollicitanten of wil je bijvoorbeeld meer informatie over de rechten van de sollicitanten voortvloeiende uit de AVG, neem dan gerust contact op met een van onze AVG specialisten.

© 2022 RWV