MENU

Monitoren van personeel

Het monitoren van personeel komt in de praktijk regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van e-mail- en internetverkeer en het plaatsen van camera’s op de werkplek. Maar ook aan een trackingsysteem in de auto en alcohol- en drugscontroles. De vraag is welke invloed de AVG heeft op deze acties.  

Bij het monitoren van personeel worden ontzettend veel verschillende persoonsgegevens verwerkt. Dit brengt met zich mee dat bij het verwerken van die gegevens rekening moet worden gehouden met de regels uit de AVG. 

Op basis van de AVG mag u niet zomaar het personeel monitoren 

Er gelden verschillende voorwaarden uit de AVG waaraan u dient te voldoen, voordat het monitoren van personeel is toegestaan. Wanneer het is toegestaan, dient u uw werknemers vooraf te informeren over hoe en wanneer er wordt gemonitord. U kunt deze afspraken vastleggen in een protocol. Tevens gelden er bewaartermijnen en heeft de werknemer op basis van de AVG verschillende rechten. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wilt u weten of u kunt overgaan tot het monitoren van personeel, vraagt u zich af hoelang u deze gegevens mag bewaren, wilt u hulp bij het opstellen van een protocol waarin u de werknemers informeert over hoe en wanneer er gemonitord wordt of wilt u bijvoorbeeld meer informatie over de rechten van de werknemers voortvloeiende uit de AVG, neem dan gerust contact op met een van onze AVG-specialisten.   

© 2021 RWV