Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het is bijna onbegrijpelijk dat mensen elkaar verstaan. Ga maar na: ons onderbewustzijn neemt iedere seconde 4,2 miljoen prikkels waar. Daar komen er maar zo’n vijf tot negen per seconde van door onze filters heen. Die filters zijn voor iedereen anders. Ze hebben onder andere te maken met onze overtuigingen, normen, waarden, identiteit en levensdoel.

Zelfs tussen ‘gelijkgestemden’ ontstaat vaak ruis in de communicatie. Dat heeft te maken met de vier lagen van een boodschap zoals de schrijver Schulz von Thun die in kaart heeft gebracht.

Het zakelijke aspect van de boodschap

Bij het zakelijke aspect gaat het om ‘de feiten’. Maar: bestaan feiten wel? De zender filtert informatie tegen de achtergrond van de eigen opvattingen. De ontvanger doet dat ook. Waardoor twee verschillende interpretaties ontstaan. Als het gesprek om een zwarte hond gaat, kan de een aan een labrador en de ander aan een rottweiler denken.

Vragen die helpen:
"Aan wat voor soort hond denk je?"
"Klopt het dat ik je … hoor zeggen?"

Het expressieve aspect

Dit aspect zegt iets over de zender van de boodschap. Ook hier kunnen misverstanden ontstaan. De woorden van de zender ‘matchen’ bijvoorbeeld niet met de lichaamstaal. Of de zender komt anders over dan deze wil.

Vragen die helpen:
"Hoe had ik deze boodschap anders of beter kunnen brengen?"
"Wat zie ik je denken?"

Het relationele aspect

Dit gaat over hoe de ontvanger de verhouding met de zender beleeft. De ontvanger reageert op de relatie en niet op de inhoud van de boodschap.

Zender: "Zet jij de vuilnisbak buiten?"
Ontvanger: "Doe nou niet alsof ik een klein kind ben."

Vragen die helpen:
"Het spijt me, je hebt het idee dat ik je niet serieus neem?"
"Mag ik het nog eens op een andere manier vragen?"

Het appellerende aspect

Hier gaat het om beïnvloeding van de ontvanger. De effectiviteit van een boodschap hangt af van de kwaliteit van de inhoud en de aanvaarding ervan door de ontvanger.

Vragen die helpen:
"Hoe komt mijn verhaal op je over?"
"Ben je van plan naar aanleiding hiervan iets te gaan doen of te laten?"

De moraal van het verhaal

    De ultieme boodschap van de boodschap is dat het wijs is om altijd te checken wat je waarneemt, ook als alles nog zo vanzelfsprekend lijkt.

    Wie dat doet, kun je om een boodschap sturen.

    Meer weten over gesprekstechnieken?

    Wilt u meer weten over de gesprekstechnieken en het toepassen ervan? Neem gerust contact met mij op.