De Wet arbeidsmarkt in balans zal op 1 januari 2020 in werking treden en heeft tot doel een nieuwe balans te creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Anderzijds moet er voor werknemers met een flexibel contract meer perspectief op zekerheid ontstaan.

In dit webinar komen de versoepeling van het ontslagrecht en de wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding aan bod. In volgende webinars behandelen we:

Meer weten over de WAB?
Neem contact op met mij, of een van de overige arbeidsrechtadvocaten van RWV Advocaten.