De Wet arbeidsmarkt in balans zal op 1 januari 2020 in werking treden en heeft tot doel een nieuwe balans te creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Anderzijds moet er voor werknemers met een flexibel contract meer perspectief op zekerheid ontstaan.

In dit webinar komt de rechtspositie van oproepkrachten aan bod. In volgende webinars behandelen we:

- de versoepeling van het ontslagrecht en de wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding;
- de financiering van de Werkloosheidswet;
- de ketenregeling;
- de verbeterde bescherming van de payrollwerknemer.

Meer weten over de WAB?

Neem contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van RWV Advocaten.