Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Ondanks dat de verliezen vanwege de coronacrisis bij bedrijven oplopen, hebben in de eerste weken slechts 40 bedrijven aangegeven een homologatie onderhands akkoord aan te willen bieden. Veel minder dan verwacht en daarom komt de overheid met een steunmaatregel: een TOA krediet.

Maar weinig bedrijven vragen homologatie onderhands akkoord aan

In de eerste 6 weken van 2021 zijn er zo’n 40 startverklaringen betreffende het aanbieden en de homologatie van een onderhands akkoord gedeponeerd; dat wil zeggen dat ongeveer 40 organisaties hebben aangegeven dat zij een WHOA akkoord willen gaan aanbieden.

Het aantal faillissementen blijft ondertussen dalen; de gegevens over januari 2021 moeten nog worden gepubliceerd, maar maandelijks zijn het er momenteel ongeveer 100 minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Hoe kan dit? De opzet van de steunmaatregelen is immers dat een deel van de verliezen voor rekening en risico van de ondernemer blijft. Het simpele antwoord lijkt te zijn dat schuldeisers en schuldenaren momenteel nog stil zitten.

Is dat verstandig? Die vraag is nog simpeler te beantwoorden: nee! De verliezen lopen immers verder op, evenals de liquiditeitsproblemen en daarmee dalen de mogelijkheden en de kans van slagen van een akkoord.  

Overheid voert TOA krediet in

De overheid wil dan ook in dit verband een steunmaatregel invoeren: een TOA krediet. Aanvankelijk zou de TOA (Time Out Arrangement, ook wel ‘Doornroosje-regeling’) dienen om een tijdelijke staking van de onderneming te faciliteren. Daarvoor is in de plaats gekomen een door de overheid gefaciliteerde kredietverstrekking, middels een achtergestelde lening van maximaal EUR 75.000,- om een WHOA traject te kunnen organiseren. De precieze voorwaarden van het TOA krediet zijn nog niet openbaar gemaakt. Wel is duidelijk dat de uitvoering ervan via Qredits zal gaan lopen. 

Blijf niet stil zitten en voorkom een faillissement

Als ondernemers en schuldeisers stil blijven zitten, zal de WHOA niet zozeer een regeling worden om levensvatbare ondernemingen met een te grote schuldenlast een tweede kans te geven, maar hooguit om dergelijke ondernemingen buiten faillissement te liquideren. Hoewel dit in het wetgevingstraject als mogelijkheid is toegevoegd, is het nooit de opzet van de WHOA geweest. 

Zit een schuldenaar stil? Laat een herstructureringsdeskundige aanstellen

Schuldeisers (werknemers daaronder begrepen) die te maken hebben met schuldenaren (respectievelijk werkgevers) die niet zelf het initiatief nemen om de problemen aan te pakken, kunnen de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te stellen die het initiatief kan nemen. 

Download whitepaper WHOA

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de huidige situatie veranderd is en wat de nieuwe wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.
Download whitepaper