Hele bedrijfstakken verkeren in de (financiële) problemen. En ook al lijken de maatregelen van tijdelijke aard en ondanks talloze steunmaatregelen van de overheid dreigt voor sommige ondernemingen een surséance van betaling dan wel een faillissement of de aanvraag daartoe. Misschien wel voor u? Dát stadium is te voorkomen met een financiële injectie, vaak gecombineerd met een herstructurering. Goed nieuws, denkt u vast, maar wat vraagt een investeerder daarvoor terug? Een investeerder die bereid is om geld te stoppen in een bedrijf in moeilijkheden wil daarvoor in ieder geval twee dingen terug: rendement en zeggenschap

Rendement

Een investeerder wil dat zijn investering geld oplevert. Dat gaat hand in hand met risico. Hoe meer risico de investeerder loopt, des te meer rendement hij wil behalen.

Daarbij vraagt hij zich af welke zekerheid hij heeft zijn inleg terug te krijgen? Van invloed daarop is of er sprake is van eigen of vreemd vermogen. Zowel leningen (vreemd vermogen) als aandelen (eigen vermogen) kunnen gekoppeld worden aan een bepaalde loopduur en een af te spreken resultaat.

Leningen met een hoge(re) rentecoupon gaan in de regel gepaard met minder zekerheden. Dat is anders bij een lening gedekt door pand –of hypotheekrechten.

Aandelen zijn het meest risicovol omdat bij een faillissement eerst alle schuldeiser worden voldaan en als er iets overblijft, is dat restant voor de aandeelhouder.

Zeggenschap

Zowel een leninggever als een aandeelhouder wil naast rendement zeggenschap kunnen uitoefenen over de wijze waarop er met zijn geld wordt omgegaan. Voor u als ontvanger wordt daarmee belangrijk wie die investeerder is. Wat voor toegevoegde waarde -naast geld- biedt de investeerder? Welk netwerk kan hij ten behoeve van het bedrijf inzetten? Hier zult u samen met de investeerder afspraken over moeten maken en vastleggen.

Investeerder wil levensvatbaar bedrijf

Voordat het tot investeren komt wil een investeerder weten waar hij instapt en vooral zien en vóelen dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Cruciaal is hoe de zaken voorgesteld worden en vooral het vertrouwen zelf van de ‘vent van de tent’! Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, hoe nijpend de situatie ook, vindt mede daarom altijd enige vorm van boekenonderzoek plaats . De uitkomsten daarvan bepalen hoe en welke risico’s verdeeld worden. En dat is precies wat wij bij RWV ook doen.

Fusie, overname of investering

Als een investeerder wil investeren vereist dat enerzijds stalen zenuwen en anderzijds wordt het spel weinig anders gespeeld dan wanneer -gezonde- bedrijven samenwerken of overgenomen worden. Een verschil is wellicht dat op dit moment qua structurering minder snel gekozen wordt voor een fusie, eerder voor een stand-alone investering vanuit een separate (beperkt gekapitaliseerde) vennootschap.

Wilt u een faillissement voorkomen en zoekt u een financiële injectie?

Neem contact op met mij of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan onze specialisten van de Coronavirus Helpdesk. Zij staan 24/7 klaar om al uw juridische vragen die betrekking hebben op het coronavirus te beantwoorden.