‘De waarde van de tent zit in de vent’. In de praktijk lijkt het echter wel mee te vallen met de onmisbaarheid die u als verkoper wordt toegedicht. De nieuwe eigenaren blijken vaak in vrij korte tijd in staat om de continuïteit, de groei van de onderneming met behulp van eigen, dan wel nieuwe mensen te waarborgen. Overschat uzelf, uw ogenschijnlijke onmisbare positie niet. Waar gaat het dan wél om?

U moet zich als verkoper  in de koper verplaatsen (en andersom, natuurlijk)

De koper is bereid om een (flinke) koopsom op tafel te leggen. Die moet wel worden terug verdiend, en meer, liefst véél meer. Multipliers zien wij het meest gebruikt bij waardering en prijsvorming in M&A transacties. Afhankelijk van de branche, het stadium waarin het bedrijf zich bevindt, de positie op de markt, de potentie, etc. worden multipliers gekoppeld aan EBIT en EBITDA. De meeste kopers moeten hun aankopen zélf verkopen aan hun eigen financiers, dan wel aan zichzelf. In hoeveel tijd wordt het geïnvesteerde bedrag terug verdiend? Welke voordelen ná overname kunnen worden gerealiseerd en leiden tot hogere resultaten? Versnellen de aflossingen en verkorten de terugverdientijd?

U wilt als verkoper zekerheid dat u de koopsom ontvangt; de koper wil geen kat in de zak

U moet zich als verkoper realiseren dat, ondanks de meest uitgebreide due diligence door koper, u zelf uw bedrijf het beste kent. Zo’n boekenonderzoek leidt er dan ook niet toe dat alle zorgen over risico’s weg zijn bij de koper. De uitkomst van zulke onderzoeken bepaalt de mate waarin de koper het gevoel heeft géén kat in de zak te kopen, dat er géén lijken in de kasten zitten. Het legt de basis voor een risicoverdeling. Die mondt uit in een tweedeling voor wat betreft de betaling van de koopsom. Enerzijds wordt een deel, het grootste deel van de koopsom, bij de overdracht van de onderneming betaald. Anderzijds volgt het restant binnen 12-24 maanden na de overdracht. Om een en ander te waarborgen, is behoorlijk veel tekst nodig. De essentie is en blijft echter simpel: u wilt uw geld en de koper wil er wat voor terug.

Iedere verkoop heeft een regisseur nodig

Dankzij het feit dat wij uiterst transactiegedreven zijn, zitten wij als een bok op de haverkist om de transacties tot een goed eind te brengen. Dat doen we in nauw overleg met allerlei deskundigen, altijd voor het meest optimale resultaat voor u als klant. Wij zijn het gewend om boekenonderzoeken niet uit de hand te laten lopen, en ook om niet eindeloos te graven. Wij durven dat ook aan alle betrokken experts duidelijk te maken. Wij zijn niet voor niets de bewakers van de voortgang, de agenda en uw belangen.

Stappenplan overname onderneming

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht. In deze en volgende bijdragen volgt een verdiepende uitwerking van de stappen:

Meer weten over bedrijfsovernames?

Heeft u in de tussentijd vragen, bent u van plan om uw onderneming te verkopen of heeft u een onderneming op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij.