Vertrouwen is goed, controle is beter, wordt wel eens gezegd. En als u uw onderneming verkoopt, is dat ook zo. Die controle is ook prettig voor wat betreft de financiering van de aankoop van uw onderneming. Door zeker te weten dat de financiering op orde is, voorkomt u betalingsproblemen bij de koper en kunt u zich concentreren op wat u zelf moet regelen.

Vastgestelde koopprijs of earn out?

Als de koopprijs niet in één keer betaald kan worden, zal de koper in termijnen moeten betalen. Waar de inventaris een fors deel van de koopsom beslaat, zien wij dat huurkoopconstructies ter zake uitkomst (kunnen) bieden. 

Bij een variabele koopprijs, een earn out of een geleidelijke overname, die is gebaseerd op de toekomstige voortgang van de onderneming (gewoonlijk o.b.v. EBIT/EBITDA), duurt uw ‘ondernemersrisico’ nog even voort. Dan is het ook niet vreemd als u als verkoper - tenminste gedurende de looptijd van de earn out - inzicht wil in de financiering, zoals ter zake de solvabiliteitsratio en de verhouding, achtergrond en omvang van de verstrekkers van vreemd vermogen.

Houd inzicht in de wijze waarop de koper financiert 

Elk voordeel heeft z’n nadeel, zei een wijs man ooit. Dus de koper die alles financiert met eigen vermogen, kan in slechte tijden vaak lastig een bancair (overbruggings)krediet verkrijgen. De koper die alle financiering van één bank betrekt, is zeer afhankelijk van hoe die bank zijn kredietrisico inschat en het vertrouwen dat men hem aldaar geeft. 

En ook de koper die vooral gebruik maakt van private investeerders, is zeer afhankelijk van hun vertrouwen. Spreiding van financieringsrisico heeft dan ook de voorkeur. Zeker bij een dergelijk ‘concentratierisico' zijn garanties voor de koper zeer wenselijk en soms zelfs noodzakelijk.

Zeker bij een variabele koopsom willen wij altijd dat u als verkoper voldoende inzicht in de wijze van financieren door de koper krijgt. Want als de koper zijn financier(s) onrealistische verwachtingen schetst, kan dat u uw earn out kosten.

Stappenplan overname onderneming

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht. In deze en volgende bijdragen volgt een verdiepende uitwerking van de stappen:

Meer weten over bedrijfsovernames?

Heeft u in de tussentijd vragen, bent u van plan om uw onderneming te verkopen of heeft u een onderneming op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij.