In mijn artikel ‘Stappenplan overname familiebedrijf. Stap 2: verkoopklaar maken van uw bedrijf’ stipte ik een aantal elementen aan die van belang zijn bij het optimaliseren van de verkoopwaarde van uw onderneming. Dit proces gaat nog veel verder.

Breng de waarde van uw onderneming in kaart

Nadat de administratie is doorgelicht, kan worden geïdentificeerd of er een verborgen waarde in de onderneming zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfspanden die tegen de aanschafwaarde zijn opgenomen en waarvan de marktwaarde intussen hoger ligt. Of juist andersom: de waarde in de boeken ligt aanzienlijk hoger dan de marktwaarde.

Deze elementen kunnen door uw accountant in samenwerking met een ter zake kundige waardeerder worden opgesteld. Denk bij het laatste aan taxateurs of registered valuators, al naar gelang welke zaken moeten worden gewaardeerd (onroerend goed, deelnemingen, patenten, etc.).

Schakel altijd een fiscalist in

Alle overnames kennen een fiscale component. In voorkomende gevallen is dit zelfs de reden voor de overname. De fiscalist begeleidt u bij het uitnutten van fiscale vrijstellingen, fiscale verliezen en behoedt u voor onnodige fiscale risico’s.

Samenwerking tussen adviseurs is essentieel

Een goede samenwerking tussen accountant, bedrijfsadviseur, fiscalist en advocaat is onontbeerlijk. Als een van hen slechts door zijn eigen bril naar een zaak kijkt, bestaat het risico dat het totaalplaatje uit beeld raakt. Als voorbeeld: een potentieel juridisch risico kan aanvaardbaar zijn, als dit een veel hogere fiscale bate oplevert.

Wij hebben brede ervaring op het gebied van overnames en fusies. Wij werken daarin altijd samen met diverse adviseurs als accountants, bedrijfsadviseurs en fiscalisten. Indien gewenst, brengen wij u met een terzake deskundige in contact.

Stappenplan overname

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht. In deze en volgende bijdragen volgt een verdiepende uitwerking van de stappen:

Heeft u in de tussentijd vragen, bent u van plan om uw onderneming te verkopen of heeft u een onderneming op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij of Matthy van Paridon. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!