Als u genoodzaakt bent om te reorganiseren, is het allereerst belangrijk om inzicht te verkrijgen in de organisatie. Op die manier kunt u bepalen wat er moet veranderen in de organisatie en kunt u een goed reorganisatieplan opstellen. Met name is het van belang om inzicht te krijgen in het personeelsbestand.

Inzicht in de organisatie voor een reorganisatie

Om inzicht te verkrijgen in de organisatie, dient u in ieder geval de volgende informatie te verzamelen:

 1. Een compleet overzicht van alle in de onderneming werkzame personen met daarop de:
  1. naam,
  2. functie,
  3. geboortedatum,
  4. datum indiensttreding,
  5. type werknemer (oproep- of uitzendkracht, payrollwerknemer, AOW-gerechtigde, bepaalde tijd vast aantal uren, onbepaalde tijd vast aantal uren),
  6. eventuele einddatum contract, en
  7. bijzonderheden zoals ziekte, zwangerschap of opzegverbod;
 2. Een overzicht van alle binnen de onderneming bestaande functies;
 3. Een overzicht van eventuele herplaatsingsmogelijkheden (vacatures);
 4. Welke financiële middelen zijn er?;
 5. Welke werkzaamheden zullen na de reorganisatie uitgevoerd worden en welke en hoeveel arbeidsplaatsen zijn daarvoor nodig?;
 6. Zorg dat de cijfers, waaronder de balans en de winst- en verliesrekening, actueel en compleet zijn;
 7. Is er een cao van toepassing met daarin bijzondere regels die gelden bij een reorganisatie?

Aan de hand van bovenstaande gegevens, krijgt u een goed beeld van de situatie. Dit maakt het mogelijk om de kaders te schetsen en de doelen te bepalen. Gedurende het reorganisatietraject kan het noodzakelijk zijn om nog meer gegevens te verzamelen, onder andere om de ontslagaanvraag gereed te kunnen maken.

Tip! Voor het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV heeft u toegang tot het werkgeversportaal met eHerkenning nodig. Heeft u dit nog niet, vraag dit dan snel aan!

Download het complete stappenplan reorganisatie

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige stappenplan reorganisatie.

Meer informatie
stappenplan reorganisatie

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de gegevens of het opstellen van een reorganisatieplan? Neem contact op

Heeft u vragen deze stap, over reorganisaties in het algemeen of wilt u gaan reorganiseren? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.