Eén van de belangrijkste documenten bij een reorganisatie is het reorganisatieplan. In het reorganisatieplan werkt u uit wat de reorganisatie inhoudt. Zo dient u te omschrijven wat de redenen zijn van de reorganisatie, welke maatregelen worden genomen en hoe de organisatie er nu uitziet en na de reorganisatie zal uitzien. Uiteraard dient u ook te omschrijven op welke wijze de reorganisatie ten goede zal komen aan het bedrijfsresultaat. Waarin kan het voordeel worden behaald: op financieel, concurrentie of strategisch gebied?

Reorganisatieplan is het draaiboek van de reorganisatie

Andere belangrijke onderdelen van het reorganisatieplan zijn de beschrijving van de financiële, personele en juridische consequenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van de reorganisatie, welke werknemers worden behouden, welke worden herplaatst en welke ontslagen moeten worden. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunt u deze onderdelen tot in detailniveau invullen.

Tip! Neem een tijdsplanning op in het reorganisatieplan. Dat zorgt ervoor dat duidelijk is welke stap wanneer en door wie wordt genomen. Belangrijk is dat dit een realistische tijdsplanning is!

Het reorganisatieplan is bedoeld als draaiboek en om de betrokkenen te overtuigen van de noodzaak voor de reorganisatie. Een reorganisatieplan, dat goed is onderbouwd en uitgewerkt, kan dan ook tot voordeel hebben dat sneller tot daadwerkelijke besluitvorming kan worden gekomen.

Verschillende bedrijfseconomische redenen voor reorganisatie

U kunt een werknemer niet zomaar ontslaan. U kunt namelijk alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen als u een redelijke grond heeft en er binnen de opzegtermijn geen herplaatsingsmogelijkheden zijn voor de werknemer. Een bedrijfseconomische reden vormt zo’n redelijke grond voor ontslag. In de volgende situaties kan sprake zijn van een bedrijfseconomische reden:

  • Slechte financiële situatie;
  • Structurele werkvermindering;
  • Organisatorische- of technologische veranderingen;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Vervallen van loonkostensubsidie.

Vaak zijn meerdere situaties tegelijk aan de orde. Bijvoorbeeld als werkvermindering de oorzaak is van een slechte financiële situatie. Of als een slechte financiële situatie de reden is voor organisatorische- of technologische veranderingen.

Structurele situatie

Belangrijk is dat als gevolg van de bedrijfseconomische reden arbeidsplaatsen structureel vervallen. Met andere woorden: als er sprake is van een kleine financiële dip, die waarschijnlijk binnen een paar maanden weer hersteld is, dan zal deze dip onvoldoende zijn om werknemers te kunnen ontslaan. Er is sprake van een structurele situatie als de arbeidsplaatsen over een toekomstige periode van minimaal 26 weken komen te vervallen.

Download het complete stappenplan reorganisatie

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige stappenplan reorganisatie.

Meer informatie
stappenplan reorganisatie

Meer weten over het opstellen van een reorganisatieplan? Neem contact op

Heeft u vragen over het opstellen van een reorganisatieplan, reorganisaties in het algemeen of wilt u gaan reorganiseren? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.