MENU

Bedrijfsovername stappenplan
01-12-2020

Als u op dit moment beter draait dan ooit, kan het overnemen van een bedrijf (in de problemen) een kans voor u zijn. Heeft u een bedrijf op het oog, dan is het zaak om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste stappen te nemen. Zo is het momenteel nóg meer zaak dan ooit tevoren om met behulp van een gedegen boekenonderzoek (due diligence) te bepalen of, en zo ja in welke mate de potentiële overnamekandidaat levensvatbaar is. En in hoeverre de overheidssteun echt alleen nodig is als overbrugging. 

Ook kunt u zich als koper nu beperken tot datgene wat u echt wilt overnemen. Méér dan pre corona zien we nu dan ook een focus op activa/passiva transacties, al dan niet ná een herstructurering/reorganisatie.

In het bedrijfsovername stappenplan besteden wij aandacht aan de uitvoering van een boekenonderzoek en behandelen we nog acht andere stappen. Zo gaat u voorbereid een overnametraject in.  

De 9 stappen bij een bedrijfsovername

 • Stap 1. Geheimhoudingsovereenkomst, kennismaking en informatie-uitwisseling
  Bij een bedrijfsovername zijn een geheimhoudingsovereenkomst en verkoopmemorandum essentieel om informatie over het beoogde bedrijf te verkrijgen. Daarnaast is het ook belangrijk dat u en de verkoper elkaar in deze eerste fase beter leren kennen om te bepalen of er een ‘klik’ is alvorens u samen het overnametraject instapt. 
 • Stap 2: Bedrijfswaardering en indicatief niet-bindend bod
  Om bij een bedrijfsovername tot een bod te komen, dient u als koper onder andere te weten wat de waarde van een bedrijf is. Om de bedrijfswaardering te kunnen berekenen, kunt u verschillende waarderingsmethoden toepassen.
 • Stap 3: Intentieovereenkomst (Letter of Intent, ook wel LOI)
  Als u in de onderhandelingsfase met de verkoper zit, is het verstandig om een intentieovereenkomst (LOI) te tekenen. In een LOI kunnen bepaalde ‘basisafspraken’ worden vastgelegd, voor als u en de verkoper er toch niet uit komen.
 • Stap 4: Onderhandelingen vanuit verschillende disciplines 
  Het onderhandelingsproces tijdens een bedrijfsovername is belangrijk. Samen met verkoper bepaalt u wat voor u beiden belangrijk is en dus opgenomen dient te worden in de koopovereenkomst.
 • Stap 5: Financiering en earn-out
  Maak tijdens het overnametraject tijdig een overzichtelijk en realistisch plan. Zo voorkomt u betalingsproblemen. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden en mogelijkheden om de koopsom te voldoen.
 • Stap 6: Due diligence
  Bij een bedrijfsovername is het belangrijk dat u als koper weet of het verstandig is om een bepaald bedrijf over te nemen. Hiertoe kunt u een boekenonderzoek, ook wel due diligence genoemd, verrichten.
 • Stap 7: De koopovereenkomst
  Het belangrijkste document bij een bedrijfsovername is de koopovereenkomst. De koopovereenkomst bestaat uit afspraken over de koopprijs, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.
 • Stap 8: Onderhandelingen over specifieke punten
  Onderhandelen is een essentieel onderdeel in het overnametraject. Wat is voor u belangrijk, wat is voor de verkoper belangrijk en wat zijn de onderhandelingsposities? Dus u moet ook weten, althans zien te achterhalen, wat voor de verkoper belangrijk is. Durf daar naar te vragen. 
 • Stap 9: Signing en closing
  Op het moment dat u de koopovereenkomst tekent (de signing), is het tijd voor de daadwerkelijke levering van het bedrijf. Ook wel de closing genoemd. 

Download het complete bedrijfsovername stappenplan

We hebben bovengenoemde stappen gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf overnemen, ook of juist nu?!' dat u kunt downloaden.

Bedrijfsovername stappenplan koper

Heeft u vragen over het bedrijfsovername stappenplan?

Heeft u na het lezen van het stappenplan nog vragen of kunt u hulp gebruiken bij het overnametraject? De overname experts van RWV Advocaten kunnen u adviseren of het proces begeleiden. We maken graag kennis met u. 

Wilt u juist uw (familie)bedrijf verkopen?

Ook dan is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en en juiste stappen te nemen. Om u daarbij te helpen, maakten we ook voor u als verkoper een stappenplan. Voor meer informatie, klik hier of download direct het stappenplan. 

Bedrijfsovername stappenplan verkoper
© 2021 RWV