MENU

Fusies & Overnames

Een bedrijfsovername is juridisch maatwerk. Vanaf de start van een overnametraject is het van groot belang om een juridisch deskundige erbij te betrekken.

Boekenonderzoek (due diligence) belangrijk

De uitvoering van een (juridisch) boekenonderzoek (due diligence) is een belangrijke fase in (bijna) ieder overnametraject. Als koper heb je de verplichting om onderzoek te doen en als verkoper ben je verplicht om informatie te verschaffen waarvan je weet of behoort te weten dat die voor een koper van belang is.

Intentieovereenkomst (LOI) van belang in onderhandelingsfase

De onderhandelingsfase kan het beste worden geregeld in een intentieovereenkomst of letter of intent (LOI); niet alleen om de geheimhouding van over en weer te verstrekken informatie vast te leggen, maar ook om de stappen in het overnametraject goed te organiseren en de uitgangspunten vast te leggen. Ook kun je samen met (ver)koper in een LOI bepalen dat jullie ondertussen niet (of beperkt) met andere partijen onderhandelen, dit op straffe van bijvoorbeeld een boete.

Andere belangrijke aandachtspunten bij een bedrijfsovername

Naast een boekenonderzoek en LOI, dient in een vroeg stadium bovendien aandacht te worden besteed aan de gevolgen van

  • het afbreken van de onderhandelingen,
  • de (wijze van) informatie-uitwisseling,
  • exclusiviteit,
  • garanties en vrijwaringen.

Ook spelen in iedere bedrijfsovername financieringsvraagstukken en aspecten met betrekking tot medezeggenschap, (de overname van) personeel en medezeggenschapsvraagstukken. 

Daarnaast kun je te maken krijgen met vragen op het terrein van de mededinging, concernstructuren of een Ondernemingsraad.

Al met al, bij een bedrijfsovername komt veel kijken. De overname experts van RWV Advocaten kunnen het proces voor je of samen met je begeleiden. We maken graag kennis met je. 

Bedrijf overnemen?

Wil je een bedrijf overnemen en heb je al een potentiële overnamekandidaat op het oog? Dan is het goed om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste stappen te nemen. Wij zetten deze stappen voor je op een rij.

De te nemen stappen bij een bedrijfsovername door koper

Download het complete Bedrijfsovername Stappenplan voor koper

We hebben bovengenoemde stappen voor je gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf overnemen, ook of juist nu?!' .

Bedrijfsovername stappenplan

Bedrijf verkopen?

Als je jouw (familie)bedrijf wilt verkopen, kun je niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor je inzichtelijk. 

Download het complete Bedrijfsovername Stappenplan voor verkoper

We hebben bovengenoemde stappen gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf verkopen' dat je kunt downloaden.  

Bedrijfsovername stappenplan verkoper

Wil je een bedrijf overnemen of jouw (familie)bedrijf verkopen en wil je meer informatie?

Of wil je meer informatie over een fusie of overname in het algemeen? Neem gerust contact op met een van de ondernemingsrechtadvocaten van RWV. Wij regelen jouw overname van A tot Z.

© 2022 RWV