MENU

Fusies & Overnames

Een bedrijfsovername is juridisch maatwerk. Vanaf de start van een overnametraject is het van groot belang om een juridisch deskundige erbij te betrekken. De onderhandelingsfase kan het beste worden geregeld in een intentieovereenkomst of letter of intent (LOI); niet alleen om de geheimhouding van over en weer te verstrekken informatie vast te leggen, maar ook om de stappen in het overnametraject goed te organiseren en de uitgangspunten vast te leggen.
Ook kunnen partijen in een LOI bepalen dat zij ondertussen niet (of beperkt) met andere partijen onderhandelen, dit op straffe van bijvoorbeeld een boete.

In een vroeg stadium dient bovendien aandacht te worden besteed aan de gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen, de (wijze van) informatie-uitwisseling, exclusiviteit, garanties en vrijwaringen.

De uitvoering van een (juridisch) boekenonderzoek is een belangrijke fase in (bijna) ieder overnametraject. Als koper heeft u de verplichting om onderzoek te doen en als verkoper bent u verplicht om informatie te verschaffen waarvan u weet of behoort te weten dat die voor een koper van belang is.

In iedere overname spelen financieringsvraagstukken en aspecten met betrekking tot medezeggenschap, (de overname van) personeel.  en medezeggenschapsvraagstukken.
Ook kunt u te maken krijgen met vragen op het terrein van de mededinging, concernstructuren of een Ondernemingsraad. De overname-experts van RWV Advocaten begeleiden het proces en wijzen u de weg.

Download Stappenplan Overname 

Als u uw (familie)bedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. 

Stappenplan Overname
© 2020 RWV