Veel problemen ontstaan door onduidelijkheden in een aandeelhoudersovereenkomst

Goede afspraken in aanvulling op de statuten zijn bijna onontbeerlijk. Denk hierbij aan onderwerpen als besluitvorming, situaties waarin een aandeelhouder zijn aandelen verplicht moet overdragen of overnemen en hoe de aandelenwaarde in dat geval wordt berekend.

Sinds de Flexwet, is de blokkeringsregeling niet meer verplicht. Het verdient aanbeveling om vervangende afspraken te maken in de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten.

Voor advies over het voorkomen en genezen van aandeelhoudersgeschillen adviseren wij je graag.

misschien ook interessant voor jou