Als u de financiële middelen heeft om een bedrijf over te nemen, dan is nu het moment om uw dromen waar te maken. Door de coronacrisis kan een overname een uitkomst zijn voor een bedrijf dat in de problemen verkeert. Dat biedt u kansen, want door een schaarste aan kopers, kunt u grotendeels bepalen onder welke voorwaarden u het bedrijf wilt overnemen.

Wat zien we in onze praktijk? Kansen voor kopers

In deze tijd worden veel earn out regelingen afgesloten bij bedrijfsovernames. U spreekt in het geval van een earn-out met de verkoper af dat (een deel van) de koopsom afhankelijk is van hoe het verkochte bedrijf zich ontwikkelt. In het bijzonder zien we dat de verhouding tussen de up-front betalingen en nabetalingen verder uit elkaar lopen. Voor u als koper impliceert dat enerzijds een veelal lagere upfront betaling (voordeel een). En anderzijds profiteert u (voordeel twee) van de commitment dan wel de betrokkenheid van de verkoper die door een succesvolle voortzetting de onderneming (verder) laat floreren en zo de nabetalingen wáármaakt.

Verkopers worden dus momenteel langer gebonden, soms 36 en zelfs (soms) 48 maanden. Dat in tegenstelling tot de 24 maanden, die voor de crisistijd veelal gebruikelijk was. 

Een derde, méér koper-vriendelijke, bepaling betreft de beperking van de aansprakelijkheid van verkopers. In het verleden werd die vaker tot 50-75% van de (initiële) koopsom beperkt. Nu wordt die sneller gekoppeld aan de totale (100%) -initiële- koopprijs. 

De vermindering van zogenaamde escrow accounts zien we momenteel als vierde voordeel voor u als koper. In plaats van dat u afhankelijk bent van een derde, houdt u tegenwoordig simpelweg een (groter) deel van de initiële koopsom achter. Die zogenaamde hold-backs leiden er wel toe dat meer aandacht besteed wordt aan uw kredietwaardigheid en de daarmee verband houdende benodigde zekerheid ten behoeve van de verkoper.

Een vijfde koper vriendelijke(re) bepaling die we aanstippen betreffen de claimperiodes. De termijnen na closing waarbinnen u als koper nog bij de verkoper kunt aankloppen voor (waarde verminderende) zaken en waarvoor u verkoper nog aansprakelijk kunt houden lijken langer te worden. Vanzelfsprekend wordt daarbij meer aandacht geschonken aan overheidssteun en de mate waarin die al dan niet en op welke termijn terugbetaald moet worden.

download bedrijfsovername stappenplan

Weet u na het lezen van het artikel zeker dat nu het moment is om het bedrijf dat u op het oog heeft, over te nemen? Wacht niet langer en neem contact op met mij of een van de overige bedrijfsovername advocaten van RWV of download ons stappenplan 'Bedrijf overnemen, ook of juist nu?!'. 

Download stappenplan

Ervaring telt

Zelden maken we mee dat bedrijven overgenomen worden met een trackrecord korter dan drie tot vijf jaar. Dat geldt voor bedrijven, de achterliggende ondernemers én dat geldt in nog sterkere mate voor de mensen die bij bedrijfsovernames de weg weten en betrokkenen wegwijs kunnen maken. Wat wel en niet gebruikelijk is en wat wel en niet van (ver)kopers verwacht mag worden, vindt u niet in boekjes. Laat staan in het wetboek. Daarnaast is minder relevant wat wij van onszelf vinden, maar het belangrijkst is wat klanten van ons vinden. 

wat klanten over ons zeggen

Matthy van Paridon ken ik al jaren en heb ook nogal wat van mijn klanten geadviseerd zich door hem (en zijn team) te laten begeleiden. Zonder uitzondering zijn zij tevreden. Op zich verbaast mij dat niet gezien mijn eigen ervaring met hem. Als het op handig opereren aankomt en slim onderhandelen, ben je bij hem aan het juiste adres. Lees meer

Renno van Vuuren

Vuurenvaart Capital consultants

Matthy van Paridon heeft onze belangen op een plezierige en informele manier behartigd. Het kwam nogal eens voor dat er niet alleen snel geschakeld moest worden, maar ook dat we ’s avonds en in het weekend aan de bak moesten. Hij was daarvoor eigenlijk altijd beschikbaar, zelfs in de periode rondom Sinterklaas. Lees meer

Eddy Plasier

QICS

Matthy van Paridon heeft onze belangen met hand en tand verdedigd en zelfs meer bereikt dan waar we vooraf op hadden gehoopt. Tijdens het proces zijn onze verwachtingen overtroffen. Vanzelfsprekend zijn we daarom erg te spreken over onze ervaringen met RWV en in het bijzonder over Matthy. Lees meer

Joeri GonlagAstaro

Als je het van je vader overgenomen bedrijf uiteindelijk verkoopt, wil je dat samen doen met iemand met kennis én ervaring van zaken. Die persoon vond ik in Matthy van Paridon. Hij is iemand die zich niet verliest in letters, cijfers snapt en niet op alle slakken zout legt. Matthy is praktisch, to the point en hij ontzorgt. Lees meer

Jan van DijkHolland Heater

Op het moment dat je na veel wikken en wegen de beslissing hebt genomen om je bedrijf, dat voelt als een familie, over te dragen aan een volgende generatie, dan wil je dat iemand je daarbij begeleidt. Dat moet dan wel iemand zijn die het klappen van de zweep kent. In Matthy van Paridon vonden we die persoon. Lees meer

Luuc van der MeerCoolprofs

Soms komt er iets op je pad en moet er heel, heel snel en doortastend worden gehandeld. Het is belangrijk om dan niet overhaast, maar wel in sneltreinvaart te kunnen dóórpakken. Mede dankzij Matthy van Paridon zijn kennis en ervaring, ook met Engelstalige documentatie, én zijn contacten in het buitenland vonden we in hem en zijn mensen de ideale begeleiding. Lees meer

John CelieGroenland B.V.

Matthy van Paridon was tijdens een langdurig traject altijd beschikbaar en wist telkens de juiste toon aan te slaan. Mede dankzij zijn ervaring in de juridische en financiële wereld kon hij inhoudelijk over de financiële aspecten van de transactie meepraten en stuurde hij de benodigde bancaire, financiële en fiscale adviseurs aan. Lees meer

Loek PostmaBodyTrade B.V.

Juridische kennis en ervaring wordt bij RWV als vanzelfsprekend aanwezig geacht. Belangrijker vind ik dan ook hoe Matthy van Paridon als persoon -met humor en relativerend- opereert en de financiële ratio doorgrondt. Lees meer

Dirk van der PlasDM Holding

We zochten een partij die ons bij het traject kon begeleiden. In Martijn Hoving vonden we de ideale partner. Hij wist precies wat wij wilden en zorgde voor de juiste toonzetting. Lees meer

Albert KooijmanQUBE ICT Solutions

Matthy van Paridon hield zich méér dan staande in het typisch Amerikaanse geweld aan adviseurs én oneindige vragenlijsten die over ons uitgestort werden. Mede dankzij hem beschikten wij over het juiste team aan juristen, fiscalisten en financiële adviseurs en hebben we de deal voor alle betrokkenen in goede harmonie afgerond. Lees meer

Jacques EnthovenAgrolux

Mede dankzij Matthy van Paridon zijn ervaring in de juridische en financiele wereld kon hij inhoudelijk over de financiele aspecten van de transactie meepraten en stuurde hij de benodigde bancaire, financiële en fiscale adviseurs aan. Minstens zo belangrijk: zijn gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Lees meer

Jørgen de ReeDe Ree Holland

Matthy van Paridon heeft de samenwerking vorm gegeven op een wijze die recht doet aan de belangen van beide partijen, zonder de zaken onnodig op de spits te drijven. Hij was betrokken, altijd beschikbaar en dwong ons -terecht- tot eenduidige instructies. Oók die samenwerking verliep geweldig. Lees meer

Henk-Jan van MaanenVan Maanen Food Groep

Matthy van Paridon wist precies wat wij wilden en welk doel wij voor ogen hadden met de transactie. We konden altijd (en soms zelfs bij nacht en ontij) met hem sparren en aan de uitgezette koers vasthouden. De samenwerking en de overname verliepen uitstekend. Lees meer

Eric BodlaenderTopic Travel