MENU

Arbeidsrecht

Werkt!

Arbeidsrecht gaat over (samen)werken. Een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer begint al vóór het dienstverband. Tijdens de sollicitatieprocedure, maar vooral door de afgesproken arbeidsvoorwaarden op de juiste manier vast te leggen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Duidelijkheid over de wederzijdse rechten en plichten voorkomt conflicten.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Een goed en consistent personeelsbeleid draagt bij aan de rust en daarmee aan de productiviteit van de onderneming. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij door HR-managers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een speciaal ontwikkeld HR-project, waarin individuele coaching, persoonlijke samenwerking en proactiviteit centraal staan.

Ontstaat toch een geschil, bijvoorbeeld door onvoldoende functioneren, arbeidsongeschiktheid, over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, de pensioenregeling, een concurrentiebeding of een bonusregeling, dan is snel en doelgericht handelen geboden.

In dat geval bieden de specialisten van de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht heldere, praktische adviezen waar onze cliënten - zowel werkgevers als werknemers - direct mee uit de voeten kunnen.

Bij conflictsituaties biedt in veel gevallen mediation uitkomst. Mediation bespaart niet alleen tijd, geld en negatieve energie, het laat mensen in hun waarde. Mediation kan het begin zijn van een verdere samenwerking of een goed einde van de dienstbetrekking.

Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan kunt u rekenen op onze uitstekende proceservaring.

Voor wie?

Zowel werkgevers, van grote, internationaal opererende ondernemingen tot kleine zelfstandigen, als werknemers kunnen een beroep doen op de specialisten van de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht.

Waarom RWV Advocaten?

Met advisering, begeleiding, mediation en procesvoering zijn wij er voor ú!

© 2022 RWV