MENU
Bedrijfsovername coronatijd. Vijf voordelen

Bedrijfsovername in coronatijd? Ja! Vijf voordelen
02-09-2021

Als u de financiële middelen heeft om een bedrijf over te nemen, dan is nu het moment om uw dromen waar te maken. Door de coronacrisis kan een overname een uitkomst zijn voor een bedrijf dat in de problemen verkeert. Dat biedt u kansen, want door een schaarste aan kopers, kunt u grotendeels bepalen onder welke voorwaarden u het bedrijf wilt overnemen.

Wat zien we in onze praktijk? Kansen voor kopers

In deze tijd worden veel earn out regelingen afgesloten bij bedrijfsovernames. U spreekt in het geval van een earn-out met de verkoper af dat (een deel van) de koopsom afhankelijk is van hoe het verkochte bedrijf zich ontwikkelt. In het bijzonder zien we dat de verhouding tussen de up-front betalingen en nabetalingen verder uit elkaar lopen. Voor u als koper impliceert dat enerzijds een veelal lagere upfront betaling (voordeel een). En anderzijds profiteert u (voordeel twee) van de commitment dan wel de betrokkenheid van de verkoper die door een succesvolle voortzetting de onderneming (verder) laat floreren en zo de nabetalingen wáármaakt.

Verkopers worden dus momenteel langer gebonden, soms 36 en zelfs (soms) 48 maanden. Dat in tegenstelling tot de 24 maanden, die voor de crisistijd veelal gebruikelijk was. 

Een derde, méér koper-vriendelijke, bepaling betreft de beperking van de aansprakelijkheid van verkopers. In het verleden werd die vaker tot 50-75% van de (initiële) koopsom beperkt. Nu wordt die sneller gekoppeld aan de totale (100%) -initiële- koopprijs. 

De vermindering van zogenaamde escrow accounts zien we momenteel als vierde voordeel voor u als koper. In plaats van dat u afhankelijk bent van een derde, houdt u tegenwoordig simpelweg een (groter) deel van de initiële koopsom achter. Die zogenaamde hold-backs leiden er wel toe dat meer aandacht besteed wordt aan uw kredietwaardigheid en de daarmee verband houdende benodigde zekerheid ten behoeve van de verkoper.

Een vijfde koper vriendelijke(re) bepaling die we aanstippen betreffen de claimperiodes. De termijnen na closing waarbinnen u als koper nog bij de verkoper kunt aankloppen voor (waarde verminderende) zaken en waarvoor u verkoper nog aansprakelijk kunt houden lijken langer te worden. Vanzelfsprekend wordt daarbij meer aandacht geschonken aan overheidssteun en de mate waarin die al dan niet en op welke termijn terugbetaald moet worden. 

Bedrijf overnemen in coronatijd? 

Weet u na het lezen van het artikel zeker dat nu het moment is om het bedrijf dat u op het oog heeft, over te nemen? Wacht niet langer en neem contact op met mij of een van de overige bedrijfsovername advocaten van RWV of download ons stappenplan 'Bedrijf overnemen, ook of juist nu?!'. 

Ervaring telt

Zelden maken we mee dat bedrijven overgenomen worden met een trackrecord korter dan drie tot vijf jaar. Dat geldt voor bedrijven, de achterliggende ondernemers én dat geldt in nog sterkere mate voor de mensen die bij bedrijfsovernames de weg weten en betrokkenen wegwijs kunnen maken. Wat wel en niet gebruikelijk is en wat wel en niet van (ver)kopers verwacht mag worden, vindt u niet in boekjes. Laat staan in het wetboek. Daarnaast is minder relevant wat wij van onszelf vinden, maar het belangrijkst is wat klanten van ons vinden. Een greep uit onze testimonials: 

De te nemen stappen bij een bedrijfsovername door koper

© 2022 RWV